Με σεβασμό στο περιβάλλον

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί για τον όμιλο εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ μακροχρόνια δέσμευση και προτεραιότητα της επιχειρηματικής μας  δραστηριότητας. Ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης, με μακρά ιστορία και ισχυρές τοπικές ρίζες, παρακολουθούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μας, με στόχο τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

SO2 - Διοξείδιο του θείου

Dust-Σκόνη

NOx - Οξείδιο του Αζώτου

TOC

NH3

HCl

HF