ΚΛΙΜΑ (κλιματική αλλαγή)

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια πολυσήμαντη πρόκληση για όλους μας. Η ανάλωση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η ανάλωση α’ υλών αποτελούν θεμελιώδεις πόρους για τη βιομηχανία. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το κλίμα και την ενέργεια που εστιάζει:

  • Στη μείωση των άμεσων εκπομπών μας ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου με χρήση εναλλακτικών Α’ υλών και καυσίμων καθώς και με σχεδιασμό και ανάπτυξη παραγωγικών μοντέλων και προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα
  • Στον έλεγχο, παρακολούθηση και καταγραφή των έμμεσων εκπομπών μας
  • Στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
  • Στην προώθηση υπεύθυνων πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα με συνέργεια επιχειρήσεων και αρμόδιων κρατικών φορέων
  • Στη μείωση της χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και, όπου είναι ασφαλές και εφικτό, στην υποκατάστασή τους με εναλλακτικές πρώτες ύλες, εναλλακτικά καύσιμα και βιομάζα, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον

TOC

NH3

HCl

HF