ΚΛΙΜΑ (κλιματική αλλαγή)

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια πολυσήμαντη πρόκληση για όλους μας. Η ανάλωση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η ανάλωση α’ υλών αποτελούν θεμελιώδεις πόρους για τη βιομηχανία. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το κλίμα και την ενέργεια που εστιάζει:

  • Στη μείωση των άμεσων εκπομπών μας ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου με χρήση εναλλακτικών Α’ υλών και καυσίμων καθώς και με σχεδιασμό και ανάπτυξη παραγωγικών μοντέλων και προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα
  • Στον έλεγχο, παρακολούθηση και καταγραφή των έμμεσων εκπομπών μας
  • Στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
  • Στην προώθηση υπεύθυνων πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα με συνέργεια επιχειρήσεων και αρμόδιων κρατικών φορέων
  • Στη μείωση της χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και, όπου είναι ασφαλές και εφικτό, στην υποκατάστασή τους με εναλλακτικές πρώτες ύλες, εναλλακτικά καύσιμα και βιομάζα, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον


Έρευνα - Ανάπτυξη - Καινοτομία

H Αειφόρος Ανάπτυξη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, επενδύουμε συστηματικά στην Έρευνα & Ανάπτυξη για την παροχή καινοτόμων λύσεων και πρακτικών, με στόχο τη διαρκή βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CO22MeOH "Καινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε μεθανόλη». Πρόκειται για ερευνητικό έργο που στόχο έχει την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη μετάβαση στην εποχή της κυκλικής οικονομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και μακροπρόθεσμα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CO22MeOH «Καινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε μεθανόλη»  δείτε εδώ.

CO22MeOH.png

SO2 - Διοξείδιο του θείου

Dust-Σκόνη

NOx - Οξείδιο του Αζώτου

TOC

NH3

HCl

HF