Εργοστάσιο Βόλου

Παράγουμε καθημερινά αξία στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Το Εργοστάσιο στο Βόλο ιδρύθηκε το 1924 και αποτελεί την μεγαλύτερη μονάδα μας. Οι σύγχρονες τεχνολογίες και η διαρκής αναβάθμισή του εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο λειτουργίας και ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο προστιθέμενη αξία για όλους.

Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι αυστηροί έλεγχοι και η ευελιξία παραγωγής μας επιτρέπουν να διαθέτουμε στην εσωτερική και διεθνή αγορά  7 είδη τσιμέντου, κλίνκερ, στερεά καύσιμα και αδρανή υλικά.

Στο εργοστάσιο του Βόλου εφαρμόζουμε νέα αυστηρά πρότυπα λειτουργίας τα οποία όχι μόνο συμμορφώνονται αλλά και υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις της νομοθεσίας:

-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

-Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 

-Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001: 2018

-Πρόγραμμα Αποκατάστασης Λατομείων

-Έρευνα και προστασία της τοπικής Βιοποικιλότητας

-Μελέτη Προσομοίωσης Διασποράς Αέριων Εκπομπών Εργοστασίου (2020)

-Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Επίδοσης Εργοστασίου (2020)

Μετρήσεις Εκπομπών

Μέτρηση: 18.09.2021 (24h)

*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.

Σκόνη (mg/Nm3)

1.38

Μέγιστο Όριο*: 20mg / Nm3

NOx (mg/Nm3)

479.11

Μέγιστο Όριο*: 500mg / Nm3

SO2 (mg/Nm3)

0.20

Μέγιστο Όριο*: 200mg / Nm3

TOC (mg/Nm3)

5.35

Μέγιστο Όριο*: 40mg / Nm3

NH3 (mg/Nm3)

6.83

Μέγιστο Όριο*: 50mg / Nm3

HCL (mg/Nm3)

2.54

Μέγιστο Όριο*: 10mg / Nm3

HF (mg/Nm3)

0.01

Μέγιστο Όριο*: 1mg / Nm3ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Με διαχρονική δέσμευση να επενδύουμε σε καινοτόμες πρακτικές που αφορούν στην ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων, πρωτοπορούμε για ακόμη μια φορά στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας εγκαθιστώντας στο Εργοστάσιο του Βόλου το σύστημα Dioxin Monitoring System του Αυστριακού οίκου Monitoring Systems GmbH.Το σύστημα διενεργεί πλήρως αυτοματοποιημένα, συνεχή δειγματοληψία μακράς διάρκειας των απαερίων καύσης του περιστροφικού κλιβάνου προς μέτρηση της περιεκτικότητάς τους σε διοξίνες και φουράνια. Λειτουργεί σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά, διεθνή πρότυπα Ποιότητας (MCERTS, EPA Method 23A-US EPA Environmental Technology Verification Program ETV) ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου δειγματοληψίας διοξινών (ΕΝ 1948-1). Η κάθε δειγματοληψία έχει διάρκεια ένα μήνα ώστε με δώδεκα δειγματοληψίες σε ετήσια βάση να ελέγχεται πλήρως η λειτουργία του περιστροφικού κλιβάνου. Η μέτρηση των δειγμάτων διενεργείται από το διαπιστευμένο κατά EN 17025 εργαστήριο «ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».  


TEQ - PCDD/ PCDF (ng/Nm3)

0.002

Μέγιστο όριο*: 0.1 ng/Nm3

Περίοδος Δειγματοληψίας: Ιούλιος 2021 (από 2-07 8:20 έως 29-07 12:34) Εργαστήριο μέτρησης δείγματος: Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Αρ. Δείγματος 7891) Παρατηρήσεις: Εντός ορίου


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ