Με σεβασμό στο περιβάλλον

Το όραμά μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα που καθοδηγεί καθημερινά την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

Οραματιζόμαστε ένα κατασκευαστικό κλάδο καινοτόμο, κλιματικά ουδέτερο που θα εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας αναφορικά με τη χρήση των πόρων.

Με μια ματιά

5,6%
Μείωση καθαρών εκπομπών CO2

7,3%
Αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων

29%
Χρήση εναλλακτικών καυσίμων αντί ορυκτών

Φύτευση 17.000
δενδρυλλίων

7,5%
 Μείωση κατανάλωσης νερού

54%
Μείωση των σημειακών εκπομπών σκόνης 

*έτος 2019

Αειφόρος Ανάπτυξη

Για την κοινωνία
Δημιουργούμε καθημερινά προστιθέμενη αξία για την ελληνική κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες όπου έχουμε παρουσία.
Για τo κλίμα
Επιδιώκουμε σταθερά να αποτελούμε τη θετική αλλαγή στον κλάδο όπου δραστηριοποιούμαστε και τη φύση.
Για την κυκλική οικονομία
Επενδύουμε με συνέπεια σε πράσινες πρακτικές που προάγουν την μετάβαση σε μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
Για τη φύση
Εντείνουμε διαρκώς τις προσπάθειές μας με στόχο να συνεισφέρουμε θετικά στη φύση.