Κατανάλωση ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας
Υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα θέτοντας συγκεκριμένους στόχους.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, προτεραιότητα μας είναι η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ταυτόχρονα με τη βελτιστοποίηση του μίγματος καυσίμων μέσω της υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά καύσιμα και βιομάζα.

Ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη σταθερή μείωση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία μας:

  • Μειώνουμε τις άμεσες εκπομπές CO2 ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου με τη χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων, καθώς και με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη παραγωγικών μοντέλων και προϊόντων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
  • Συμβάλουμε στη μείωση των συνολικών εκπομπών, με κατασκευαστικές λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
  • Προωθούμε υπεύθυνες πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα σε συνεργασία με επιχειρήσεις και αρμόδιους κρατικούς φορείς.

 

Για το 2019:

 

Παρακολουθούμε συστηματικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις παραγωγικές μας μονάδες, με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσής μας ανά παραγωγικό στάδιο.

Εφαρμογή Πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης ενέργειας

Παράλληλα με την Περιβαλλοντική Πολιτική που ακολουθούμε, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε στα Εργοστάσια τσιμέντου το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2015.