Το κοινωνικό μας αποτύπωμα
Το κοινωνικό μας αποτύπωμα

Εστιάζουμε στην ευαισθητοποίηση, τον ανοιχτό διάλογο και τη συνεργασία με σκοπό τη δημιουργία κοινής αξίας τόσο για τους κοινωνικούς μας εταίρους όσο και για τις δραστηριότητές μας.

Φροντίζουμε η λειτουργία μας να εναρμονίζεται πλήρως με τις τοπικές κοινωνίες όσο και με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων με τους οποίους συνδεόμαστε, συνεισφέροντας στη βιωσιμότητα τόσο της τοπικής περιοχής όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Προμήθειες με κριτήρια βιωσιμότητας

Επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με προμηθευτές που τηρούν τα ίδια πρότυπα επιχειρηματικής υπευθυνότητας με εμάς όπως αποτυπώνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζουμε.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε την τήρηση των αρχών υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία αξίας όχι μόνο στις εγκαταστάσεις μας, αλλά και κατά μήκος της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.

«Γυρίζουμε για καλό σκοπό»

Πρασινίζουμε το Μάτι & το Ν. Βουτζά

Μεριμνούμε για το Ειδικό Σχολείο Αγριάς

Στηρίζουμε τους νέους στη Νίσυρο

Στηρίζουμε το Ε.Σ.Υ.

Καθαρίζουμε το λιμάνι του Αλιβερίου