Το κοινωνικό μας αποτύπωμα
Το κοινωνικό μας αποτύπωμα

Εστιάζουμε στην ευαισθητοποίηση, τον ανοιχτό διάλογο και τη συνεργασία με σκοπό τη δημιουργία κοινής αξίας τόσο για τους κοινωνικούς μας εταίρους όσο και για τις δραστηριότητές μας.

Φροντίζουμε η λειτουργία μας να εναρμονίζεται πλήρως με τις τοπικές κοινωνίες όσο και με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων με τους οποίους συνδεόμαστε, συνεισφέροντας στη βιωσιμότητα τόσο της τοπικής περιοχής όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Συνεισφορά στην οικονομία: Συνολική αξία που δημιουργεί ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στην Ελλάδα

Η δραστηριότητά μας έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά άμεσα και έμμεσα οφέλη για όλους τους κοινωνικούς εταίρους με τους οποίους συνδεόμαστε. Η κοινωνική και οικονομική συνεισφορά μας στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε, αλλά και στην ευρύτερη οικονομία της χώρας, είναι σημαντική. Περιλαμβάνει τη δημιουργία και υποστήριξη άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, προστιθέμενης αξίας και φορολογικών εσόδων για το κράτος, ασφαλιστικές εισφορές προς τους αρμόδιους φορείς, δαπάνες προς τους προμηθευτές μας, καθώς και δωρεές και χορηγίες προς τους φορείς που υποστηρίζουμε. Τα ποσά αυτά λειτουργούν επίσης με θετικό τρόπο και πολλές φορές πολλαπλασιαστικά, για το ΑΕΠ της χώρας

Η συνολική συνεισφορά μας στην κοινωνική ανάπτυξη το 2021 ανήλθε σε 380 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα την τελευταία τριετία, η συνολική δαπάνη του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ σε μισθούς και παροχές για τους ανθρώπους ανήλθε σε 32,6 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη, τόσο των τοπικών κοινωνιών, όσο και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα, καθώς οι μισθοί και παροχές έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος. Επιπρόσθετα, οι πληρωμές σε κρατικούς φορείς (φόροι, ΦΠΑ, εργοδοτικές εισφορές κλπ) ανήλθαν σε 22,1 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά την 3ετία 2019-2021 το ποσό αυτό διαμορφώνεται σε 43,8 εκατ. ευρώ.

Προμήθειες με κριτήρια βιωσιμότητας

Επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με προμηθευτές που τηρούν τα ίδια πρότυπα επιχειρηματικής υπευθυνότητας με εμάς όπως αποτυπώνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζουμε.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε την τήρηση των αρχών υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία αξίας όχι μόνο στις εγκαταστάσεις μας, αλλά και κατά μήκος της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.

«Γυρίζουμε για καλό σκοπό»

Πρασινίζουμε το Μάτι & το Ν. Βουτζά

Μεριμνούμε για το Ειδικό Σχολείο Αγριάς

Στηρίζουμε τους νέους στη Νίσυρο

Στηρίζουμε το Ε.Σ.Υ.

Καθαρίζουμε το λιμάνι του Αλιβερίου

Είμαστε «Δίπλα σε όσους μας εμπνέουν»
Στηρίζουμε Εκπαιδευτικές Δομές Ειδικής Αγωγής σε όλη την Ελλάδα
Προστατεύουμε τα ανυπεράσπιστα ζώα