Καθαρίζουμε το λιμάνι του Αλιβερίου

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την ομάδα δυτών “We Dive We Clean” για τον καθαρισμό του λιμανιού στο Αλιβέρι Ευβοίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού και με σταθερή προτεραιότητα το σεβασμό στο περιβάλλον, στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ υλοποιήσαμε περιβαλλοντική δράση για την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος. Συμπράξαμε με την ομάδα δυτών “We Dive We Clean”, με στόχο τον καθαρισμό του βυθού του λιμανιού στο Αλιβέρι και την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μέσα σε 60’ κατάδυσης οι εθελοντές δύτες κατάφεραν να απομακρύνουν από το βυθό περισσότερο από μισό τόνο απορριμμάτων, από ελαστικά οχημάτων μέχρι γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια,  που επιβάρυναν τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Σημαντικοί αρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή ήταν οι εργαζόμενοι μας, οι οποίοι συνέβαλαν στον καθαρισμό περιμετρικά του λιμανιού του Αλιβερίου.