Παρατηρητήριο Εγκαταστάσεων

Παρατηρητήριο Εγκαταστάσεων

Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για τη συνεχή μείωση όλων των αέριων εκπομπών μας που εκλύονται στην ατμόσφαιρα.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ φροντίζουμε για τη συνεχή καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση των αέριων εκπομπών που προκύπτουν από τη λειτουργία των παραγωγικών μας μονάδων συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών σκόνης.

Το 2021 οι συνολικές εκπομπές SO2 μειώθηκαν κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, διατηρούμενες πολύ χαμηλότερα από το επιβαλλό- μενο από τη νομοθεσία όριο. Αντίστοιχα, οι εκπομπές ΝΟx διαμορφώθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα σε 1.038 gr/t. Επιπρόσθετα, μέσα από το heracles-footprint.gr δίνεται σε όλους η δυνατότητα αντιπαραβολής των στοιχείων με τα όρια που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στην αντίστοιχη ενότητα παραθέτουμε επίσης μηνιαίες μετρήσεις διοξινών και φουρανίων των απαερίων καύσης που περιστροφικού κλιβάνου όπως μας παραθέτονται από το διαπιστευμένο εργαστήριο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.