Για το κλίμα
Για το κλίμα
Επιδιώκουμε σταθερά να αποτελούμε τη θετική αλλαγή στον κλάδο όπου δραστηριοποιούμαστε και το περιβάλλον.
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα για το σύνολο της ανθρωπότητας και ιδιαίτερα για τον κατασκευαστικό κλάδο.  Ως ο ηγέτης στον κλάδο, καλούμαστε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στον περιορισμό των κινδύνων και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
 
Για το σκοπό αυτό, με αμείωτη ένταση συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για το συστηματικό έλεγχο και τον περιορισμό των αέριων εκπομπών που προκύπτουν από τη δραστηριότητά μας.

Εκπομπές CO2

Εκπομπές αέριων ρύπων

Κατανάλωση ενέργειας

Έρευνα και καινοτομία για τη βιώσιμη ανάπτυξη