Όμιλος Holcim

 Η Holcim, παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των δομικών υλικών, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Όμιλος Holcim επινοεί εκ νέου τον τρόπο που χτίζουμε, ώστε να γίνει ο κόσμος πιο πράσινος και πιο έξυπνος για όλους.

Υιοθετώντας το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο, η εταιρία ηγείται παγκοσμίως στην ανακύκλωση αποβλήτων για την υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων και φυσικών πρώτων υλών.

Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρίας, με περισσότερα από τα μισά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης να εστιάζουν στην ανάπτυξη πιο πράσινων λύσεων.

Οι 70.000 εργαζόμενοι της  Holcim σε περισσότερες από 70 χώρες δεσμεύονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των τεσσάρων δραστηριοτήτων της: Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Προϊόντα & Λύσεις.

Με το σκυρόδεμα να είναι το πιο διαδεδομένο υλικό στον κόσμο μετά το νερό, ο Όμιλος Holcim δεσμεύεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, υιοθετώντας μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγισηΣτόχος για το 2030 είναι η μείωση των εκπομπών CO2 κατά περισσότερο από 20% (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2018), ώστε να επιταχύνουμε τις πράσινες κατασκευές και τη μετάβαση σε έναν κόσμο καθαρού μηδενικού άνθρακα.

Η Holcim είναι η πρώτη εταιρεία δομικών υλικών που υπέγραψε την «Επιχειρηματική φιλοδοξία για 1,5°C» του UNGC, με ενδιάμεσους στόχους που εγκρίθηκαν από την πρωτοβουλία Science-Based Targets (SBT) σε συμμόρφωση με την πορεία προς μηδενικό καθαρό άνθρακα. Αυτή η δέσμευση βασίζεται στον ηγετικό ρόλο που έχει η Holcim στις πράσινες κατασκευές με σύγχρονες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις.

Στο πλαίσιο των φιλοδοξιών της για το 2030, η Holcim μειώνει περαιτέρω το στόχο για την ένταση CO2 στην παραγωγή τσιμέντου στα 475 κιλά καθαρού CO2 ανά τόνο τσιμεντοειδούς υλικού (καθαρό Co2/τόνο τσιμέντου). Έως το 2030, η Holcim:

  • θα επιταχύνει τη χρήση προϊόντων χαμηλών εκπομπών και ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα
  • θα ανακυκλώσει 100 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων και υποπροϊόντων για ενέργεια και πρώτες ύλες
  • Θα αναπτύξει καινοτόμα τσιμέντα με νέα συνδετικά υλικά
  • θα διπλασιάσει τα παραγόμενα από απόβλητα καύσιμα στην παραγωγή για να φτάσει το 37%
  • θα φτάσει στα 475 κιλά καθαρού CO2 ανά τόνο τσιμεντοειδούς υλικού (καθαρό CO2/τόνο τσιμέντου)
  • θα λειτουργήσει την πρώτη μονάδα παραγωγής τσιμέντου καθαρού μηδενικού CO2
     

Η πρωτοβουλία SBT ενέκρινε τη δέσμευση της Holcim να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του πεδίου εφαρμογής 1 και του πεδίου εφαρμογής 2 κατά 21% ανά τόνο τσιμεντοειδών υλικών έως το 2030 από το έτος βάσης 2018. Με αυτό τον στόχο, η Holcim δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του πεδίου εφαρμογής 1 κατά 17,5% ανά τόνο τσιμεντοειδούς υλικού και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του πεδίου εφαρμογής 2 κατά 65% ανά τόνο τσιμεντοειδούς υλικού εντός του ίδιου χρονικού ορίζοντα. Εκτός από τη δέσμευση αυτή για μείωση των εκπομπών του πεδίου εφαρμογής 1 και του πεδίου εφαρμογής 2, η Holcim θα επεκτείνει τις δράσεις της σε όλη την αλυσίδα αξίας, ώστε να συμπεριλάβει και τις εκπομπές του πεδίου εφαρμογής 3. Με αυτή την ολιστική προσέγγιση, η Holcim θα μειώσει τις εκπομπές που σχετίζονται με τις μεταφορές και τα καύσιμα κατά 20%.

Στην πορεία της προς καθαρό μηδενικό άνθρακα, η Holcim θα επιταχύνει τις κυκλικές κατασκευές αυξάνοντας τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στα προϊόντα και τις διεργασίες της και ανακτώντας παράλληλα υλικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Μόνο το 2019, η Holcim ανακύκλωσε 48 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων, γεγονός που την ανέδειξε σε παγκοσμίως πρωτοπόρο εταιρεία σε λύσεις για τα απόβλητα, συμβάλλοντας σε καθαρότερες πόλεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Holcim και τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.holcim.com/holcim-sustainability