Έρευνα και καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Έρευνα και καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Αναζητούμε διαρκώς λύσεις και υιοθετούμε καινοτόμες μεθόδους, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικά συστατικά της ταυτότητας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ ως μέλος του Ομίλου Holcim, ενός Ομίλου πρωτοπόρου στην Έρευνα & Ανάπτυξη, έχοντας αναπτύξει το μεγαλύτερo Ερευνητικό Κέντρο στα δομικά υλικά παγκοσμίως, το Lafarge Research Center στη Λυών.

Μέσα από εκτεταμένη έρευνα, αναζητούμε διαρκώς λύσεις και εισάγουμε νέες μεθόδους με στόχο τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και την προώθηση της βιωσιμότητας, προσφέροντας στη βιομηχανία των κατασκευών, το γενικό κοινό και το περιβάλλον, καινοτόμες λύσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια, άνεση και ποιότητα στην καθημερινή ζωή.

Αναγνωρίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος ως στρατηγικής σημασίας παράγοντα για την αειφόρο ανάπτυξη, επενδύουμε σταθερά σε πράσινες πρακτικές και καινοτομίες που συνάδουν με την κυκλική οικονομία. Πρωτοπορούμε στη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά και προσφέρουμε μια σειρά προϊόντων προστιθέμενης αξίας με μοναδικές ιδιότητες που προωθούν τη βιωσιμότητα στις κατασκευές και παράλληλα καλύπτουν κάθε ανάγκη που χρειάζεται να αντιμετωπίσουν οι πελάτες μας ανά εφαρμογή.

Με κεντρικό μέλημα την ελαχιστοποίηση της έκλυσης CO2, θέτουμε την καινοτομία και την έρευνα ως μοχλούς για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κατασκευαστικές προκλήσεις και συμμετέχουμε σε καινοτόμα προγράμματα που κάνουν πράξη τη μετάβαση στην εποχή της κυκλικής οικονομίας, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και μακροπρόθεσμα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος (EPD)

Σήμανση ECO

ECOPact, η «πράσινη» σειρά σκυδοδεμάτων

LYSIS

Gunitech

Lafarge Cretomax 35 Blend

Ελαχιστοποιούμε την έκλυση CO2