Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος (EPD)

Οδηγούμε την ταχύτερη μετάβαση σε πιο αειφόρες και κλιματικά ουδέτερες κατασκευές.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, με σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και διαχρονική δέσμευση για συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, γίνεται η πρώτη τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα που αποκτά Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration) για όλους τους τύπους τσιμέντου που παράγει στα Εργοστάσιά του στο Βόλο και το Μηλάκι Ευβοίας.

Πρωτοστατώντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και με απόλυτη συνέπεια στους στόχους αειφορίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), πρωτοπορούμε για ακόμη μια φορά και εκδίδουμε Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων σύμφωνες με τα ISO 14025 και EN 15804, επαληθευμένες από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και δημοσιευμένες στο πιο ευρέως διαδεδομένο EPD Πρόγραμμα, το International EPD System.

Για τη σύνταξη της Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος, εκπονήθηκε μια μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA: Life Cycle Assessment) η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο το αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας του Εργοστασίου, αλλά και της παραγωγής και μεταφοράς των πρώτων υλών και καυσίμων στο Εργοστάσιο. Ως αποτέλεσμα, εκδόθηκαν Περιβαλλοντικές Δηλώσεις για τα προϊόντα τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ:

αποδεικνύοντας ότι αποτελούν βέλτιστες λύσεις για αειφόρες κατασκευές με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) επισφραγίζει την ηγετική θέση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στη μετάβαση σε πιο αειφόρες κατασκευές για έναν κόσμο πιο πράσινο, καλύτερο για όλους.