Εξοικονόμηση νερού

Εξοικονόμηση νερού

Μέσω της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και αφαλάτωσης νερού, ελαχιστοποιούμε ολοένα και περισσότερο το υδατικό μας αποτύπωμα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του νερού ως ένα πολύτιμο αγαθό, φροντίζουμε για την ελαχιστοποίηση της χρήσης του στο σύνολο των λειτουργιών μας, στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση των οικοσυστημάτων στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.

Για την επίτευξη των στόχων μας, εφαρμόζουμε στις παραγωγικές μας μονάδες καινοτόμες πρακτικές ανακύκλωσης νερού, πρακτικές επαναχρησιμοποίησης, καθώς και αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε συνεχή μείωση του υδατικού μας αποτυπώματος, αλλά και τη μείωση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων.

 Στο πλαίσιο αυτό, μέσω των πρακτικών που εφαρμόζουμε στις παραγωγικές μας μονάδες, έχουμε ελαχιστοποιήσει την χρήση νερού. Συγκεκριμένα, στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Μηλάκι Ευβοίας το νερό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, προέρχεται κατά 85% από την θάλασσα, μέσω μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού που έχουμε εγκαταστήσει στο εργοστάσιο.

Αντίστοιχα στο εργοστάσιο του Βόλου, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και βιομηχανικής συμβίωσης, συνεχίζουμε εδώ και μια δεκαετία την αξιοποίηση του απόβλητου νερού γειτονικής βιομηχανικής μονάδας (ΕΨΑ), αποφεύγοντας έτσι τη χρήση νερού από άλλες πηγές-γεωτρήσεις