Εξοικονόμηση νερού

Εξοικονόμηση νερού
Φροντίζουμε σταθερά για την ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα, στοχεύοντας στην ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των οικοσυστημάτων στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ ελαχιστοποιούμε τον αντίκτυπό μας στους υδάτινους πόρους λειτουργώντας κλειστά συστήματα ψύξης μηχανημάτων και στα δύο μας εργοστάσια (Βόλος και Μηλάκι Ευβοίας). Παράλληλα, μετράμε καθημερινά (μέσω εγκατεστημένων μετρητών) την ανάλωση επιφανειακού ή υπόγειου νερού, ενώ η ανάλωση νερού από το δίκτυο καταγράφεται στα τιμολόγια των δημοτικών επιχειρήσεων ύδατος.

 

Εργοστάσιο στο Βόλο

Αξιοποιούμε το επεξεργασμένο νερό από το βιολογικό καθαρισμό της εγκατάστασης και παραλαμβάνουμε μέσω δικτύου διασύνδεσης με παρακείμενη βιομηχανία, το απόβλητο νερό καθαρισμού φιαλών (περίπου 30.000 m3/έτος) χρησιμοποιώντας το επίσης στην παραγωγική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, μειώνουμε την κατανάλωση αντίστοιχων ποσοτήτων νερού και προστατεύουμε τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της περιοχής.

Εργοστάσιο στο Μηλάκι

Παράγουμε το μεγαλύτερο μέρος του νερού που χρειαζόμαστε για την παραγωγική διαδικασία μέσω μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, εξοικονομώντας περισσότερα από 350.000 m3/έτος πολυτιμου πόσιμου νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής του Αλιβερίου. Επιπλέον αξιοποιουμε το νερό της βροχής μέσω ειδικού συστήματος συλλογής και καθαρισμού ομβρίων καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των βοηθητικών χρήσεων (ψεκασμοί υλικών, πλύση εγκαταστάσεων κλπ.).