Για την κοινωνία

Για την κοινωνία

Δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για την ελληνική κοινωνία.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και των τοπικών κοινωνιών όπου έχουμε παρουσία, δρώντας ως παράγοντας οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής ευημερίας. Τοποθετούμε στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας  τα θέματα που αναδεικνύουν οι κοινωνικοί μας εταίροι, με στόχο να συνεισφέρουμε με δράσεις που δημιουργούν συνέργειες και αξία στην κοινωνία.

Σε κάθε ευκαιρία στηρίζουμε έμπρακτα τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, τις τοπικές κοινότητες και τον τόπο μας. Εδώ δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεισφέρουμε με όραμά μας να χτίζουμε μαζί ένα βιώσιμο μέλλον, καλύτερο για όλους.

Υγεία και ασφάλεια

Απασχόληση και εκπαίδευση

Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα

Το κοινωνικό μας αποτύπωμα