Για τη φύση
Για τη φύση
Εντείνουμε διαρκώς τις προσπάθειές μας με στόχο να συνεισφέρουμε θετικά στη φύση.
Θέτοντας συνεχώς τον πήχη ψηλότερα αναφορικά με τη βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ αναζητούμε διαρκώς καινοτόμες λύσεις και εισάγουμε νέες μεθόδους που καθιστούν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα ολοένα και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Προστασία της βιοπικοιλότητας

Εξοικονόμηση νερού