Εργοστάσιο Βόλου

Το Εργοστάσιο στο Βόλο ιδρύθηκε το 1924 και αποτελεί την μεγαλύτερη μονάδα μας.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες και η διαρκής αναβάθμισή του εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο λειτουργίας, συνθήκες ασφαλούς εργασίας και υψηλή περιβαλλοντική επίδοση, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο προστιθέμενη αξία για όλους.

Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι αυστηροί έλεγχοι και η ευελιξία παραγωγής μας επιτρέπουν να διαθέτουμε στην εσωτερική και διεθνή αγορά 7 είδη τσιμέντου, κλίνκερ, στερεά καύσιμα και αδρανή υλικά.

Στο εργοστάσιο του Βόλου εφαρμόζουμε αυστηρά πρότυπα λειτουργίας τα οποία όχι μόνο συμμορφώνονται, αλλά και υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Μπορείτε να δείτε από εδώ όλα τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιήσεις.

Αέριες εκπομπέςΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΞΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΑΝΙΩΝ

Αξιοποίηση Δευτερογενών Υλικών από αρχή έτους

Τελευταία ενημέρωση: 31.08.22