Παλαιότερες Μετρήσεις Θαλάσσιων Υδάτων (Βόλος)

Δείτε τις Τρέχουσες ΜετρήσειςΗμ/νία

Σημεία


Νικέλιο
(μg/l)

Ψευδάργυρος
(μg/l)

Χαλκός
(μg/l)

Μόλυβδος
(μg/l)

Χρώμιο
(μg/l)

Κασσίτερος
(μg/l)

Χρώμα
(Hazen)

Αιωρ.Στερεά
(g/l)

TPH
(mg/l)

Ολ.Κολοβακτ.
(cfu/100ml)

E.Coli
(cfu/100ml)

30.03.2022 Σημείο 1:
Σημείο 2:
Σημείο 3:
Σημείο 4:
Σημείο 5:
Σημείο 6:
<1
<1
<1
<1
<1
<1
6,9
6,7
6,6
6,2
6,5
6,8
1,9
2
2,1
2,2
2,4
2,3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
7
4
9
12
5
15
0
0
0
0
0
0
13.10.2021 Σημείο 1:
Σημείο 2:
Σημείο 3:
Σημείο 4:
Σημείο 5:
Σημείο 6:
<1
<1
<1
<1
<1
<1
7,9
8,1
7,4
7,2
7,2
7,4
2,1
2,2
2,4
2,1
2,3
2,4
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
3
5
4
7
3
8
0
0
0
0
0
0
08.03.2021 Σημείο 1:
Σημείο 2:
Σημείο 3:
Σημείο 4:
Σημείο 5:
Σημείο 6:
<1
<1
<1
<1
<1
<1
8,9
8,2
7,6
7,1
7,8
7,9
2,9
3
2,9
3,2
3,3
3,4
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
10
8
16
14
6
19
0
0
0
0
0
0
16.04.2020 Σημείο 1:
Σημείο 2:
Σημείο 3:
Σημείο 4:
Σημείο 5:
Σημείο 6:
<1
<1
<1
<1
<1
<1
8,7
8,4
8
7,7
8
7,9
3,1
3,4
3,2
3,3
3,6
3,9
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
11
14
19
17
12
21
0
0
0
0
0
0
20.03.2020 Σημείο 1:
Σημείο 2:
Σημείο 3:
Σημείο 4:
Σημείο 5:
Σημείο 6:
<1
<1
<1
<1
<1
<1
9,2
8,5
8
7,4
8,2
8,1
3,4
3,6
3,4
3,5
3,7
3,9
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
7
10
14
12
9
18
0
0
0
0
0
0