Εργοστάσια

Με ευθύνη και σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, παραθέτουμε στο κοινό εύκολα και γρήγορα την εικόνα των εκπομπών των 2 Εργοστασίων μας.

Με δυνατότητα αντιπαραβολής των στοιχείων με τα όρια που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Στην αντίστοιχη ενότητα παραθέτουμε επίσης μηνιαίες μετρήσεις διοξινών και φουρανίων των απαερίων καύσης που περιστροφικού κλιβάνου όπως μας παραθέτονται από το διαπιστευμένο εργαστήριο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.