Εκπομπές CO2
Δέσμευσή μας η συνεχής βελτίωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος.
Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ διερευνούμε και εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες, με σκοπό να λειτουργούμε όσο πιο αποδοτικά γίνεται αναφορικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η μείωση που καταφέραμε να πετύχουμε το τελευταίο έτος στα επίπεδα εκπομπών ανά τόνο προϊόντος είναι σημαντική, αντικατοπτρίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη διαχρονική μας δέσμευση και τις εντατικές μας προσπάθειες για τη συνεχή μείωση των αέριων εκπομπών από τη λειτουργία των παραγωγικών μας μονάδων. Στόχος μας παραμένει η σημαντική περαιτέρω μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030.

Μειώνουμε συστηματικά τις εκπομπές μας

Στις παραγωγικές μας μονάδες, επιτυγχάνουμε μείωση της έντασης εκπομπών άνθρακα ανά τόνο τσιμέντου μέσω:

  • Υποκατάστασης του κλίνκερ στο τελικό προϊόν από άλλα συνδετικά υλικά με ταυτόχρονη ανάπτυξη καινοτόμων παρόμοιων υλικών.
  • Σημαντικής μείωσης του ποσοστού των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μας μίγμα μέσω της υποκατάστασής τους από εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας.
  • Περαιτέρω επένδυσης στην ενεργειακή αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής. (Από το 1990 μέχρι σήμερα το ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας ανέρχεται σε 22%).
  • Διερεύνησης νέων στρατηγικών και τεχνολογιών, όπως η δέσμευση και χρήση άνθρακα (Carbon Capture and Usage CCU). Μαζί με άλλες εταιρίες μέλη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) – Πρωτοβουλία Βιωσιμότητας για το τσιμέντο (CSI), η Holcim ανέπτυξε την πρωτοβουλία Low Carbon Technology Partnership Initiative (LCTPi) για τη βιομηχανία τσιμέντου, δείχνοντας το δρόμο για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής στον κλάδο.

Τι πετύχαμε το 2019:

  • Οι καθαρές εκποµπές CO2 ανά τόνο τσιμέντου μειώθηκαν σε 649 CO2/t cem.
  • Μειώσαμε τις καθαρές εκπομπές CO2 κατά 5,6% ενώ αντίστοιχα τις εκπομπές CO2 ανά τόνο τσιμέντου κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.