Μετρήσεις Εκπομπών

Προηγούμενες Μετρήσεις

Περίοδος δειγματοληψίας


TEQ - PCDD/ PCDF


Εργαστήριο μέτρησης δείγματος


Αρ. Δείγματος


Παρατηρήσεις


Μάρτιος 2021 (από 01-03 09:28 έως 07-03 09:55) 0.001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7738 Εντός ορίου
Φεβρουάριος 2021 (από 01-02 12:31 έως 01-03 09:16) 0.001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7731 Εντός ορίου
Ιανουάριος 2021 (από 02-01 15:10 έως 01-02 12:21) 0.001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7720 Εντός ορίου
Νοέμβριος 2020 (από 02-11 09:11 έως 27-11 10:00) 0.001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7684 Εντός ορίου
Οκτώβριος 2020 (από 01-10 10:40 έως 02-11 09:00) 0.001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7638 Εντός ορίου
Σεπτέμβριος 2020 (από 01-09 13:15 έως 01-10 10:07) 0.003 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7612 Εντός ορίου
Αύγουστος 2020 (από 31-07 08:52 έως 01-09 13:06) 0.001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7559 Εντός ορίου
Ιούλιος 2020 (από 01-07 14:25 έως 31-07 08:41) 0.002 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7510 Εντός ορίου
Ιούνιος 2020 (από 01-06 09:56 έως 01-07 14:01) 0.003 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7479 Εντός ορίου
Μάιος 2020 (από 04-05 08:36 έως 01-06 09:47) 0.0003 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7419 Εντός ορίου
Απρίλιος 2020 (από 01-04 12:06 έως 04-05 08:27) 0.0004 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7396 Εντός ορίου
Μάρτιος 2020 (από 02-03 21:42 έως 01-04 11:56) 0.001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7352 Εντός ορίου
Ιανουάριος 2020 (από 02-01 11:40 έως 03-02 09:08) 0.001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7328 Εντός ορίου
Δεκέμβριος 2019 (από 29-11 14:07 έως 02-01 11:25) 0.001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7279 Εντός ορίου
Νοέμβριος 2019 (από 01-11 14:01 έως 29-11 13:59) 0.0003 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7239 Εντός ορίου
Οκτώβριος 2019 (από 01-10 11:57 έως 01-11 13:15) 0.0002 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7219 Εντός ορίου
Σεπτέμβριος 2019 (από 02-09 10:37 έως 01-10 11:45) 0.0001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7021 Εντός ορίου
Αύγουστος 2019 (από 31-07 14:13 έως 02-09 10:25) 0.0004 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6966 Εντός ορίου
Ιούλιος 2019 (από 09-07 08:25 έως 31-07 09:15) 0.0002 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6789 Εντός ορίου
Ιούνιος 2019 (από 03-06 10:03 έως 26-06 08:01) 0.0001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6727 Εντός ορίου
Μάιος 2019 (από 02-05 08:48 έως 03-06 09:53) 0.0001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6712 Εντός ορίου
Απρίλιος 2019 (από 01-04 14:43 έως 02-05 08:36) 0.0001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6682 Εντός ορίου
Mάρτιος 2019 (από 01-03 10:31 έως 01-04 08:23) 0.0002 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6660 Εντός ορίου
Φεβρουάριος 2019 (από 01-02 09:51 έως 01-03 10:21) 0.0001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6626 Εντός ορίου
Ιανουάριος 2019 (από 09-01 10:00 έως 01-02 09:38) 0.0001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6241 Εντός ορίου
29/11/2018 08:53 - 05/12/2018 13:34 0.00008 0.00008 6190 Εντός ορίου
18/10/2018 9:31 - 29/11/2018 8:39 0.00003 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6161 Εντός ορίου
25/9/2018 9:36 - 18/10/2018 9:17 0.00002 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6096 Εντός ορίου
11/9/2018 10:15 - 25/9/2018 9:21 0.00002 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6029 Εντός ορίου
26/7/2018 11:00 - 26/7/2018 19:01 0.0004 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 5699 Εντός ορίου