Ελαχιστοποιούμε την έκλυση CO2
Συμμετέχουμε στο καινοτόμο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Καινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε μεθανόλη».

Μαζί με τρείς ερευνητικές ομάδες (δύο από το ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ και μία από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), και την επιχείρηση SimTec, συμμετέχουμε στο ερευνητικό έργο με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη μετάβαση στην εποχή της κυκλικής οικονομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και μακροπρόθεσμα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Παράλληλα, μελετώνται 2 τεχνολογίες:

  • Ενθράκωση με απομάκρυνση του CO2παρουσία στερεού ροφητικού μέσου
  • Διαχωρισμός του CO2 με μεμβράνες

Η επίτευξη των στόχων του έργου θα συντελέσει μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου θα καταστήσουμε την Ελλάδα πρωτοπόρο στην παραγωγή τσιμέντου με μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρουμε θετικά τόσο στο περιβάλλον όσο και την οικονομία και την απασχόληση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από την ανάπτυξη τεχνολογίας διαχωρισμού και μετατροπής του CO2, εκτιμάται ότι οι εκπομπές CO2 στην Ελλάδα θα μπορούσαν να μειωθούν κατά τουλάχιστον 13 εκατομμύρια τόνους το χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα στο: co22meoh.gr/el