Αειφόρες Kατασκευές

Η LafargeHolcim, παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των δομικών υλικών, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις δομικών υλικών, η LafargeHolcim επινοεί εκ νέου τον τρόπο που χτίζουμε, ώστε να γίνει ο κόσμος πιο πράσινος και πιο έξυπνος για όλους. Υιοθετώντας το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο, η εταιρία ηγείται παγκοσμίως στην ανακύκλωση αποβλήτων για την ενεργειακή αξιοποίηση και ανακύκλωση πρώτων υλών μέσω πράσινων προϊόντων. Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρίας, με περισσότερα από τα μισά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης να εστιάζουν στην ανάπτυξη πιο πράσινων λύσεων. Οι 70.000 εργαζόμενοι της LafargeHolcim σε περισσότερες από 70 χώρες δεσμεύονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των τεσσάρων δραστηριοτήτων της: Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Προϊόντα & Λύσεις.

Με το σκυρόδεμα να είναι το πιο διαδεδομένο υλικό στον κόσμο μετά το νερό, ο Όμιλος LafargeHolcim δεσμεύεται να είναι συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, υιοθετώντας μια αυστηρή, επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση. Στόχος για το 2030 είναι η μείωση των εκπομπών CO2 κατά περισσότερο από 20% (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2018), ώστε να επιταχύνουμε τις πράσινες κατασκευές και τη μετάβαση σε έναν κόσμο καθαρού μηδενικού άνθρακα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη LafargeHolcim και τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.lafargeholcim.com