Εναλλακτικές πρώτες ύλες

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί για τον όμιλο εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ μακροχρόνια δέσμευση

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί για τον όμιλο εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ μακροχρόνια δέσμευση και προτεραιότητα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης, με μακρά ιστορία και ισχυρές τοπικές ρίζες, παρακολουθούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μας, με στόχο τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Για την αποτελεσματική και επιτυχή περιβαλλοντική αποκατάσταση των λατομείων πραγματοποιούνται μελέτες σε συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράδειγμα καλή πρακτικής αποτελεί η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την καταγραφή, παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση ανάπτυξης του σχεδίου αποκατάστασης και ενίσχυσης της τοπικής βιοποικιλότητας στο λατομείο της εταιρίας, στην Αγριά Μαγνησίας.