Παρατηρητήριο εγκαταστάσεων

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα με εγκαταστάσεις εξόρυξης, παραγωγής και διανομής λειτουργώντας πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ εφαρμόζουμε την περιβαλλοντική μας πολιτική και μέσω της συνεχούς παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου των εκπομπών που προκύπτουν από τη λειτουργία των παραγωγικών μας μονάδων και γενικότερα των δραστηριοτήτων μας, επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση.