Μετρήσεις Εκπομπών

Προηγούμενες Μετρήσεις

Περίοδος δειγματοληψίας


TEQ - PCDD/ PCDF


Εργαστήριο μέτρησης δείγματος


Αρ. Δείγματος


Παρατηρήσεις


Μάρτιος 2021 0.0067 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7733 Εντός Ορίου
Φεβρουάριος 2021 0.0041 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7721 Εντός Ορίου
Ιανουάριος 2021 0.0007 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7716 Εντός Ορίου