Παλαιότερες Μετρήσεις Θαλάσσιων Υδάτων (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες ΜετρήσειςΗμ/νία

Σημεία

Νικέλιο
(μg/l)

Ψευδάργυρος
(μg/l)

Χαλκός
(μg/l)

Μόλυβδος
(μg/l)

Χρώμιο
(μg/l)

Κασσίτερος
(μg/l)

Χρώμα
(Hazen)

Αιωρ.Στερεά
(g/l)

TPH
(mg/l)

E.Coli
(cfu/100ml)

PH [M.O]

DO [M.O]
(mg/l)

PH [M.O]
(oC)

15.05.2022 Σημείο 1:
Σημείο 2:
<2
<2
7.9
8.2
<2.0
<2.1
<2
<2
<2
<2
<5
<5
<1
<1
<5
<5
<0.05
<0.05
0
0
8.048
8.016
9
8.88
18.48
18.32
14.11.2021 Σημείο 1:
Σημείο 2:
<2
<2
7.9
8.1
2.1
2.2
<2
<2
<2
<2
<5
<2
<1
<1
<5
<5
<0.05
<0.05
0
0
8.04
8.046
8.98
8.88
16.7
17.16
09.05.2021 Σημείο 1:
Σημείο 2:
<2
<2
8.2
9.1
2.0
2.3
<2
<2
<2
<2
0,5
<5
<1
<1
<5
<5
<0.05
<0.05
0
0
8.044
8.008
8.98
8.86
20.4
20.32
22.11.2020 Σημείο 1:
Σημείο 2:
<2
<2
7,9
8
2,5
2,4
<2
<2
<2
<2
<5
<5
<1
<1
<5
<5
<0.05
<0.05
0
0
8,032
8,002
8,98
8,88
16,56
17,1
14.06.2020 Σημείο 1:
Σημείο 2:
<2
<2
7,9
8,6
2,7
2,9
<2
<2
<2
<2
<5
<5
<1
<1
<5
<5
<0.05
<0.05
1
0
8,040
8,000
9,02
8,88
21,24
21,42
11.12.2019 Σημείο 1:
Σημείο 2:
<2
<2
8.1
8.4
2.9
2.7
<2
<2
<2
<2
<5
<5
<1
<1
<5
<5
<0.05
<0.05
0
1
8.036
7.998
9.04
8.92
17.44
17.9