Παλαιότερες Μετρήσεις Υπόγειων Υδάτων (Μηλάκι)

Δείτε τις Τρέχουσες ΜετρήσειςΗμερομηνία

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Χλωριούχα
(mgCl/L)

pH

Αγωγιμότητα @ 25
(μS/cm)

15.04.2021 Γεώτρηση 1: 165 8.0 1.336
05.12.2020 Γεώτρηση 1: 188 7.3 1.337
01.04.2019 Γεώτρηση 1: 168 7,3 1.399