ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Το εργοστάσιο του Βόλου ιδρύθηκε το 1924 και είναι η μεγαλύτερη μονάδα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με δυναμικότητα  4 εκατ. τόνων τσιμέντο ετησίως. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι αυστηροί έλεγχοι και η ευελιξία παραγωγής επιτρέπουν στο εργοστάσιο να διαθέτει στην εσωτερική και διεθνή αγορά  7 είδη τσιμέντου, κλίνκερ, στερεά καύσιμα και αδρανή υλικά. 

Στον όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά και συνετά τους πόρους μας, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας, μειώνοντας παράλληλα  τις επιπτώσεις  στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, βελτιώνουμε τις εκπομπές CO2 από τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις, βελτιστοποιούμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα ενώ παράλληλα ελέγχουμε συστηματικά και περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων ρύπων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά μας.

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Μέτρηση: 28.02.2021 (24h)
*Όρια βάσει περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Ergostasio Volou tabs

Με διαχρονική δέσμευση να επενδύει σε καινοτόμες πρακτικές που αφορούν στην ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ πρωτοπορεί στον χώρο της τσιμεντοβιομηχανίας και εγκατέστησε στο εργοστάσιο του Βόλου το σύστημα Dioxin Monitoring System του Αυστριακού οίκου Monitoring Systems GmbH.

Το σύστημα διενεργεί πλήρως αυτοματοποιημένα, συνεχή δειγματοληψία μακράς διάρκειας των απαερίων καύσης του κλιβάνου προς μέτρηση της περιεκτικότητας τους σε διοξίνες και φουράνια και έχει ήδη εγκατασταθεί/ δοκιμασθεί σε άλλες 154 εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο.

Το Dioxin Monitoring System λειτουργεί σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά, διεθνή πρότυπα Ποιότητας (MCERTS, EPA Method 23A-US EPA Environmental Technology Verification Program ETV) ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου δειγματοληψίας διοξινών (ΕΝ 1948-1).

Η κάθε δειγματοληψία θα έχει διάρκεια ένα (1) μήνα ώστε με δώδεκα (12) δειγματοληψίες σε ετήσια βάση να ελέγχεται πλήρως η λειτουργία του περιστροφικού κλιβάνου. Η μέτρηση των δειγμάτων διενεργείται από διαπιστευμένο κατά EN 17025 εργαστήριο.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, στην υλοποίηση δράσεων για τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Ανάλυση: Ιανουάριος 2021 (από 02-01 15:10 έως 01-02 12:21)

Περίοδος Δειγματοληψίας: Ιανουάριος 2021 (από 02-01 15:10 έως 01-02 12:21)

Εργαστήριο μέτρησης δείγματος: Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Αρ. Δείγματος 7720)

Παρατηρήσεις: Εντός ορίου

*Όρια βάσει περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

SO2 - Διοξείδιο του θείου

Dust-Σκόνη

NOx - Οξείδιο του Αζώτου

TOC

NH3

HCl

HF

ΤΕQ-PCDD/ PDCF