Για την εξυπηρέτηση των συνεργατών μας

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ασφάλεια των συνεργατών μας καθώς και η αποτελεσματική και αξιόπιστη εξυπηρέτησή τους αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητάς μας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και άρτιας λειτουργίας της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.

Καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια σε πείσμα των αντίξοων συνθηκών της αγοράς, παραμείναμε συνεπείς στη δέσμευσή μας για την καθημερινή εξυπηρέτηση των συνεργατών και πελατών μας με τον πλέον ασφαλή, ευέλικτο και αξιόπιστο τρόπο. Ανταποκρινόμενοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης στις ανάγκες τους, υιοθετήσαμε νέες λύσεις αναβαθμίζοντας ψηφιακά τη συνεργασία μας.

Διευρύναμε τις υπηρεσίες της 24ωρης ψηφιακής πλατφόρμας «Customer Portal» και εφοδιάσαμε με τα κατάλληλα διαδικτυακά εργαλεία την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ταυτόχρονα, με κεντρικό μέλημα να είμαστε σταθερά δίπλα στους συνεργάτες μας με ένα μόνο κλικ, εγκαινιάσαμε την 24/7 πλατφόρμα πληροφόρησης και επικοινωνίας «Supplier Portal», ένα ψηφιακό εργαλείο με πολλαπλά οφέλη για τους προμηθευτές μας. Με τον τρόπο αυτό, παραμένουμε κοντά στους συνεργάτες μας και διατηρούμε την καθημερινή μας επαφή. Παράλληλα, συνεχίζουμε να τους στηρίζουμε στην πράξη αναλύοντας τις πιθανές νομοθετικές ρυθμίσεις του κλάδου μας που ενδέχεται να αλλάξουν την επιχειρηματική μας καθημερινότητα αλλά και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε συστηματικά τις εξελίξεις, να υιοθετούμε τα μέτρα της πολιτείας, να προσαρμόζουμε αντίστοιχα τις πρακτικές λειτουργίας μας και να απαντούμε υπεύθυνα και ευέλικτα στις ανάγκες των συνεργατών και πελατών μας χτίζοντας και διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς μαζί τους.