Για την προστασία των ανθρώπων μας

Οι ενέργειές μας, άμεσες και πολυεπίπεδες. Από το πρώτο κύμα της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, εφαρμόσαμε και εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

– Προχωρήσαμε σε σύσταση της ειδικής Ομάδας Επιχειρηματικής Συνέχειας, η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενημερώνεται διαρκώς από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και συνεργάζεται με την αντίστοιχη ομάδα του Ομίλου

LafargeHolcim, με στόχο να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις με ταχύτητα και ευελιξία για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης.

– Ενημερώνουμε συστηματικά για τους τρόπους πρόληψης και προστασίας των ανθρώπων μας και των οικογενειών τους.

– Λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής σε όλες τις εγκαταστάσεις μας. 

– Εντείνουμε τις ενέργειες καθημερινής καθαριότητας στους χώρους εργασίας.

– Προσφέρουμε τη δυνατότητα για ευέλικτη μορφή εργασίας – τηλεργασίας.

– Χορηγούμε άδειες ειδικού σκοπού στους ανθρώπους μας για τη φύλαξη των παιδιών.

– Παρέχουμε 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους ανθρώπους μας και τα άμεσα μέλη των οικογενειών τους. 

– Προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στους εργαζόμενους μας και τις οικογένειές τους σε κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα σωματικής και ψυχικής ευεξίας, με στόχο να ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής.

– Μεριμνούμε για τους συναδέλφους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

– Παρέχουμε δωρεάν διαγωνιστικό έλεγχο μοριακής ανίχνευσης της νόσου COVID-19 για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού ανά τακτά διαστήματα.

– Προσφέρουμε διαδικτυακές ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε όλους τους εργαζόμενους.

– Περιορίζουμε σημαντικά τις επισκέψεις των ανθρώπων μας σε συνεργάτες στις απολύτως αναγκαίες. 

– Αναστέλλουμε ή περιορίζουμε όλα τα επαγγελματικά ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας. 

– Μοιραζόμαστε χρήσιμες συμβουλές και έξυπνες ιδέες για τη δημιουργική απασχόληση των εργαζομένων, καθώς και παρέχουμε πρόσβαση σε δωρεάν διαδικτυακές δραστηριότητες για τα παιδιά των ανθρώπων μας κατά τη διάρκεια της καραντίνας.