Καλός Οδηγός με σύστημα

Καλλιεργούμε με συνέπεια την κουλτούρα οδικής ασφάλειας

Με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την Υγεία & Ασφάλεια, υλοποιούμε το πρόγραμμα  «Καλός Οδηγός με σύστημα», ως συνέχεια του διαδραστικού digital προγράμματος οδικής ασφάλειας «Καλός Οδηγός» για επαγγελματίες οδηγούς οχημάτων μεταφοράς φορτίων.

Με συνοδηγό το In Vehicle Monitoring System, την προηγμένη γενιά Συστημάτων Τηλεματικής Διαχείρισης του Στόλου, το βραβευμένο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «Καλός Οδηγός» ξεκίνησε μια νέα διαδρομή μέσα στο 2019. Ειδικότερα, από τη δημιουργία προφίλ και την καταγραφή της οδικής συμπεριφοράς των συνεργατών μας μέσω της χρήσης GPS, προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα και εγκαινιάσαμε το πρόγραμμα «Καλός Οδηγός με σύστημα». Το ανανεωμένο αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περαιτέρω τους συνεργάτες-μεταφορείς να σέβονται τα οδικά πρότυπα συμπεριφοράς αξιολογώντας την οδική τους συμπεριφορά και καθιστώντας τους υπεύθυνους τόσο για την προσωπική τους ασφάλεια όσο και την ασφάλεια των γύρω τους.

Πιο συγκεκριμένα, για το σκοπό αυτό, το σύστημα ελέγχει και αποτυπώνει σε μορφή πόντων τις παρακάτω παραμέτρους:

  • Απότομα φρεναρίσματα και επιταχύνσεις
  • Υπέρβαση του ωραρίου με βάση την Ελληνική νομοθεσία
  • Υπέρβαση ορίου ταχύτητας
  • Μη χρήση ζώνη ασφαλείας

 

Μέσα από αξιολογήσεις, αναδεικνύονται οι μεταφορείς με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες επιδόσεις. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μήνα, επιβραβεύουμε τους 3 καλύτερους συνεργάτες-μεταφορείς, με στόχο τη διατήρηση της υψηλής τους επίδοσης και την περαιτέρω καλλιέργεια οδικής κουλτούρας. Στον αντίποδα, ενημερώνουμε τους συνεργάτες-μεταφορείς με τους περισσότερους αρνητικούς πόντους για τις παρατυπίες τους, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω την οδική τους συμπεριφορά. Γιατί για να γίνουμε ακόμη πιο «Καλοί Οδηγοί» υπάρχει σύστημα!