Πλατφόρμα eLoToTo

Αναβαθμίζουμε τη διαδικασία ενεργειακής απομόνωσης

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ οι διαδικασίες Υγείας & Ασφάλειας, η πλήρης κατανόηση και η ορθή εφαρμογή τους είναι θεμελιώδους αξίας για την εξάλειψη των ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την αναβάθμιση της διαδικασίας ενεργειακής απομόνωσης, εγκαινιάσαμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-LoToTo» (LockOut – TagOut – TryOut). Πρόκειται για καινοτόμα πλατφόρμα που περιέχει για όλα τα μηχανήματα το σύνολο των πληροφοριών που τα συνοδεύει, τις μορφές ενέργειας και την ενεργειακή σχέση μεταξύ γειτονικών μηχανημάτων.

Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εισαγωγή αυτής της προηγμένης λύσης, πετύχαμε την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικής αποδοτικότητας της διαδικασίας ενεργειακής απομόνωσης. Παράλληλα, διασφαλίζουμε την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας, μέσα από τον περιορισμό και τον έλεγχο της ανθρώπινης παρέμβασης, άρα και του ανθρώπινου σφάλματος.

Ταυτόχρονα, μέσα από την ψηφιοποίηση της πληροφορίας, βελτιστοποιήσαμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ενώ παράλληλα προχωρήσαμε σε αναβάθμιση της ευταξίας σε χώρους εργασίας των μονάδων μας.  Τέλος, πλέον διαθέτουμε μία ενιαία βάση δεδομένων με τη δυνατότητα διατήρησης ιστορικού καθώς και ανάλυσης στοιχείων για περαιτέρω βελτίωση.