Σήμανση ECO

Επιταχύνουμε τη μετάβαση σε πιο αειφόρες λύσεις και πιο «πράσινες» κατασκευές.

O Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, συνεπής στην προσπάθειά του για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και την υιοθέτηση πρωτοβουλιών που επιταχύνουν τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, αποκτά την «πράσινη» σήμανση ECO της LafargeHolcim για προϊόντα και εξειδικευμένες λύσεις τσιμέντου με μειωμένες εκπομπές CΟ2.

Η σήμανση ECO, όπως καθιερώνεται από τη LafargeHolcimσε παγκόσμιο επίπεδο,διακρίνει προϊόντα και λύσεις που χαρακτηρίζονται από το χαμηλό ανθρακικό τους αποτύπωμα, με μειωμένες εκπομπές COκατά τουλάχιστον 30%, κατά την παραγωγή τους, σε σύγκριση με παραδοσιακά προϊόντα τσιμέντου υψηλής περιεκτικότητας σε κλίνκερ.

Τα πρώτα προϊόντα τα οποίασυνδυάζουν την καινοτομία με τη βελτιωμένη επίδοση στο ανθρακικό τους αποτύπωμα και φέρουν πλέον τη σχετική σήμανση, είναι:

  • το τσιμέντο HERACLES Ενισχυμένο, που εξασφαλίζει 30% μείωση εκπομπών CO2.Το προϊόν παρουσιάζει πλέον βελτιωμένη περιβαλλοντική επίδοση, χάρη στη νέα σύνθεσή του.
  • το τσιμέντο τοιχοποιίας LYSIS, που εξασφαλίζει 45% μείωση εκπομπών COΗ σύγχρονη «πράσινη» λύση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για χτίσιμο και σοβάτισμα χωρίς τη χρήση ασβέστη, έχει το χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά μεταξύ των προϊόντων τσιμέντου.
  • Η εξειδικευμένη και πλέον «πράσινη» τσιμεντοειδής σύνθεση που αναπτύσσει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ για την κάλυψη βιομηχανικών αναγκών, φέρει σήμανση της LafargeHolcim ECO για τις μειωμένες εκπομπές CO2κατά 70%.

Για όλους εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, η απόκτηση της σήμανσης ECO της LafargeHolcim αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη περαιτέρω δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της προσπάθειας για τη προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να επιλέγουν πιο πράσινες λύσεις.