Μετρήσεις Εκπομπών

Προηγούμενες Μετρήσεις

Ημερομηνία
(Ώρες
λειτουργίας
μονάδας)


Σκόνη (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:20]


NOx (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:500]


SO2 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:400]


TOC (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:35]


NH3 (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:50]


HCl (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:10]


HF (mg/Nm3)
[Μεγ.όριο*:1]


09.04.2021 (11h) 3.62 495.65 72.76 10.59 4.61 0.32 0.07
08.04.2021 (24h) 4.27 469.91 53.04 10.17 3.98 0.16 0.08
07.04.2021 (24h) 4.27 451.23 43.99 11.60 3.68 0.07 0.08
06.04.2021 (19h) 3.88 447.78 48.24 12.95 5.31 0.16 0.08
05.04.2021 (24h) 3.84 433.06 31.24 12.16 3.59 0.02 0.08
04.04.2021 (24h) 3.98 438.80 30.03 12.80 3.60 0.02 0.08
03.04.2021 (24h) 3.73 435.33 37.09 12.21 3.86 0.07 0.08
02.04.2021 (24h) 4.06 437.35 24.47 10.29 3.35 0.00 0.08
01.04.2021 (24h) 3.54 486.90 29.40 9.80 3.49 0.06 0.08
31.03.2021 (24h) 2.94 483.47 37.03 10.29 3.53 0.34 0.08
30.03.2021 (24h) 3.16 479.63 25.47 9.33 3.47 0.08 0.09
29.03.2021 (0h) - - - - - - -