Εργοστάσιο Μηλακίου

Ενδυναμώνουμε τον άνθρωπο, αναβαθμίζουμε την κοινωνία και φροντίζουμε το περιβάλλον.

Το Εργοστάσιο του Μηλακίου στη Νότια Εύβοια ιδρύθηκε το 1982 και διαθέτει εξαγωγικό προσανατολισμό, με το 90% της παραγωγής μας να διοχετεύεται στις διεθνείς αγορές. Παράγουμε 4 τύπους Κλίνκερ, 6 τύπους τσιμέντου, ενώ παράλληλα επεξεργαζόμαστε και διαθέτουμε στην αγορά ευρεία γκάμα Στερεών Καυσίμων.

Το Εργοστάσιο Μηλακίου αποτελεί ένα από τα λίγα εργοστάσια τσιμέντου παγκοσμίως που παράγουν προϊόντα (τσιμέντο και κλίνκερ) που τηρούν τις υψηλές προδιαγραφές του βιομηχανικού τομέα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (O&G). Τα προϊόντα αυτά καλύπτουν τις ιδιαίτερες τεχνολογικές απαιτήσεις των πετρελαιοπηγών, τηρώντας τα πρότυπα του διεθνή οργανισμού API (American Petroleum Institute).

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας, ο συνεχής εκσυγχρονισμός των υποδομών και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου εγγυώνται την εξαγωγή προϊόντων που καλύπτουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών και συνεργατών μας. Σήμερα, το Εργοστάσιο εξάγει τα προϊόντα μας σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στο εργοστάσιο του Μηλακίου εφαρμόζουμε νέα αυστηρά πρότυπα λειτουργίας:

-American Petroleum Institute API Q1

-Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 

-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

-Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001: 2018

-Πρόγραμμα Αποκατάστασης Λατομείων

Μετρήσεις Εκπομπών

Μέτρηση: 18.09.2021 (0h)

*Οι τιμές εμφανίζονται με « – », όταν το εργοστάσιο βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση.

Σκόνη (mg/Nm3)

-

Μέγιστο Όριο*: 20mg / Nm3

NOx (mg/Nm3)

-

Μέγιστο Όριο*: 500mg / Nm3

SO2 (mg/Nm3)

-

Μέγιστο Όριο*: 400mg / Nm3

TOC (mg/Nm3)

-

Μέγιστο Όριο*: 35mg / Nm3

NH3 (mg/Nm3)

-

Μέγιστο Όριο*: 50mg / Nm3

HCL (mg/Nm3)

-

Μέγιστο Όριο*: 10mg / Nm3

HF (mg/Nm3)

-

Μέγιστο Όριο*: 1mg / Nm3ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ


TEQ - PCDD/ PCDF (ng/Nm3)

0.0083

Μέγιστο όριο*: 0.1 ng/Nm3

Περίοδος Δειγματοληψίας: Μάϊος 2021 Εργαστήριο μέτρησης δείγματος: Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Αρ. Δείγματος 7820) Παρατηρήσεις: Εντός Ορίου


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ